TipSittardGeleen TipSittardGeleen TipSittardGeleen

Uw mening over Sittard-Geleen Aanmelden

23-12-2020

Jaarwisseling

Onderzoek onder de inwoners van Sittard-Geleen over jaarwisseling

Kruisingen en selecties zijn mogelijk op onderliggend onderzoek. Selecteer de gewenste demografische variabelen voor de gemeente Sittard-Geleen, zoals hieronder gedaan voor vraag ‘Ik overweeg om met alleen het huishouden te vieren.’


Download resultaten