TipSittardGeleen TipSittardGeleen TipSittardGeleen

Uw mening over Sittard-Geleen Aanmelden

18-09-2019

Betrokkenheid met de gemeente Sittard-Geleen en provincie Limburg

Onderzoek van de beleving van de burgerparticipatie in de gemeente Sittard-Geleen

Mate van participatie in de gemeente Sittard-Geleen bij het maken van gemeentelijk beleid. Zie in het plaatje hoe de gemeente Sittard-Geleen scoort t.o.v. buurgemeenten en de rest van Limburg. Op een schaal van 1 tot 10 konden inwoners aangeven in welke mate ze zich betrokken voelden bij hun eigen gemeente. Lees de onderliggende resultaten over burgerparticipatie in bijgaande rapportage. 


Download resultaten