TipSittardGeleen TipSittardGeleen TipSittardGeleen

Uw mening over Sittard-Geleen Aanmelden

07-06-2019

Parkeertarieven

Publieke raadpleging onder de inwoners van Sittard-Geleen over parkeertarieven

Horst, 7 juni 2019

Parkeertarieven Sittard-Geleen
Sinds begin dit jaar zijn de gratis parkeeruren in de parkeergarages in Sittard en Geleen afgeschaft en zijn de meeste uurtarieven met veertig cent per uur verhoogd. Dit besluit is door de gemeenteraad genomen om tot een sluitende begroting te komen. Onderzoeksbureau Toponderzoek vroeg de deelnemers van TipSittardGeleen over dit onderwerp.

Uit het onderzoek blijkt dat acht op de tien respondenten de verhoging van de parkeertarieven niet noodzakelijk acht voor een sluitende begroting. Om de begroting toch sluitend te krijgen dragen bijna 300 inwoners bezuinigingen of inkomstenbronnen aan. Over de stelling ‘De gemeenteraad zou in gesprek moeten gaan met de ondernemers om tot een oplossing te komen’ is men duidelijk; 87% van de respondenten geeft aan het (zeer) eens te zijn met deze stelling.

Wat is de juiste middenweg?
Over een juiste middenweg is er verdeeldheid. 40% van de respondenten geeft aan terug te willen naar de oude parkeertarieven met de eerste twee uur gratis parkeren. 24% van de respondenten kan zich vinden in een middenweg om de eerste twee uur gratis parkeren weer in te voeren, maar de hogere parkeertarieven te handhaven. 16% ziet dat liever andersom; de oude parkeertarieven maar geen eerste twee uur vrij parkeren. In de toelichtingen worden de opties om 30 minuten of één uur gratis te parkeren een aantal keer genoemd als juiste middenweg.

De bal ligt uiteraard bij de gemeenteraad, maar dat inwoners hier graag over meepraten wordt duidelijk wanneer je het 38 pagina’s tellende rapport leest. 395 respondenten uit de gemeente Sittard-Geleen deden mee aan het onderzoek.

Benieuwd welk maximaal parkeertarief respondenten bij ziekenhuizen aangeven? Lees hier de volledige rapportage. Alle onderzoeken van TipSittardGeleen zijn te lezen op www.tipsittardgeleen.nl. Wilt u in de volgende raadpleging over het Stadshuis van Sittard-Geleen ook meepraten en meedenken? Meld u hier aan voor TipSittardGeleen.


Download resultaten